Polityka prywatności i plików cookies eFajneOgrody

Cześć, dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych, informacje o przysługujących Ci prawach oraz wykorzystywaniu plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.efajneogrody.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Anna Sikora-Stachurska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska, ul. Kwitnącej Gruszy 22/2, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-090-34-85.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, czy przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@fajneogrody.pllub pisząc na adres naszej siedziby.

Skrócona wersja informacje dot. ciasteczek

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie na początek skróconą wersję informacji dot. Twoich danych i plików cookies, z jakich korzystamy.

  • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, my je przetwarzamy i a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne i bezpieczne.
  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które wspierają nas w naszej działalności.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.
  • Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy InterActiveCorp dotyczące usługi Vimeo . 
  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
  • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
  • Masz wpływ na to, jakie pliki cookie będziemy używać. Możesz o tym zdecydować w ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies.

Czytaj dalej, poniżej znajdziesz ważne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Anna Sikora-Stachurska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska, ul. Kwitnącej Gruszy 22/2, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-090-34-85.

Twoje prawa. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1)     prawo dostępu do danych osobowych,

2)     prawo do sprostowania danych osobowych,

3)     prawo do usunięcia danych osobowych,

4)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6)     prawo do przenoszenia danych,

7)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)     prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres pytania@efajneogrody.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzanie danych. Powierzamy dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizujemy wskazane w niniejszej polityce prywatności cele. Są to:

Mad Ventures Patryk Kozioł; ul. Niedźwiedzia 29B 02-737 Warszawa, PL;  NIP5381753991 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Mailerlite, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius, kod przedsiębiorstwa 302942057, nr płatnika VAT: LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław KRS 0000342082, NIP 8982167294 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę oraz w celu korzystania z systemu do fakturowania Wfirma, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,

DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 – w przypadku wyboru płatności on-line Przelewy 24, https://www.przelewy24.pl/.

Biurowe Wsparcie – Agnieszka Małecka; ul. Szymona Koszyka 22/18 45-720 Opole, PL;  NIP 9910380820 w zakresie zdalnego wsparcia technicznego oraz obsługi klienta.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, podajesz swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej dodatkowe dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Nie jest to konieczne, ale ułatwi Ci składanie zamówień w naszym sklepie, bo nie będziesz musiał wpisywać tych danych przy każdym kolejnym zamówieniu. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia.

Składając zamówienie, zawierasz z nami umowę i wiąże się to z koniecznością podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zorganizowania dostarczenia zamówionych usług i/lub produktów cyfrowych oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, realizacji naszych obowiązków prawnych (np. obowiązku przechowywania dokumentów sprzedaży przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż),oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych osobowych podanych w zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa o jego dostarczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawierasz z użyciem formularza zapisu na newsletter.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by otrzymywać newsletter.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Komentarze na blogu. Jeżeli zamieszczasz komentarz na naszym blogu, to podajesz nam swoje dane tj.: adres email oraz nazwę (np. imię lub nick). 

Dane przekazane nam w ten sposób wykorzystywane są w celu zamieszczenia komentarza na naszym blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas jego zamieszczania.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga, chyba że wcześniej zechcesz cofnąć swoją zgodę, usuwając swój komentarz z naszego bloga. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by zamieścić komentarz. 

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.  f RODO, czyli wykonanie naszego prawnie uzasadnionego interesu, by móc odpowiedzieć na Twoją korespondencję. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, byśmy mogli Ci odpowiedzieć. Dane pozyskane w tym celu będziemy przetwarzać nie dłużej niż 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały pozyskane, chyba że pojawi się nowy konkretny powód dla dalszego przetwarzania danych, np. zapiszesz się na newsletter, złożysz zamówienie w naszym sklepie lub jeszcze inny. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Cię o tym. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.  

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy InterActiveCorp dotyczące usługi Vimeo. 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: pytania@efajneogrody.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Shopping Cart
Scroll to Top